Bli funnet på Google med godt og strukturert innhold

For å lykkes på web så må du ha godt innhold. For at innholdet på hjemmesiden skal bli funnet på Google så er det ikke tilfeldig hvordan du formulerer deg og setter opp innholdet. Her kommer noen tips:

1. Kjenn ditt publikum

Det høres kanskje unødvendig ut, men mange glemmer faktisk å tenke på hvem innholdet på hjemmesiden er for. Spør deg selv - hvem er mitt hovedpublikum? Finnes det andre grupper som kan påvirke hovedmålgruppen? Hvordan vil de finne hjemmesiden din? Hva er de interesserte i? Hva kan din hjemmeside tilby av innhold til målgruppen?

2. Plasser det viktigste innholdet øverst

Folk scanner websider fra topp til bunn. Dersom de ikke finner noe relevant vil de ganske snart gå videre. Plasser derfor det viktigste innholdet øverst.

3. Finn dine nøkkelord

Du kan ikke regne med å bli funnet på Google på alle mulige søk som kan være relevant for ditt innhold. Finn derfor 1-2 nøkkelord som du mener brukerne vil bruke når de søker på google, og optimaliser hjemmesiden til disse. Det finnes flere verktøy tilgjengelig for å undersøke relevante søkeord. Og så kan du selvsagt søke etter de på Google. Gjenta nøkkelordene / nøkkelsetningene så ofte som det er naturlig i innholdet på siden. 

4. Bruk nøkkeord i overskrifter

For Google så er overskrifter er viktigere enn tekst. Det er derfor helt avgjørende å bruke dine viktigste nøkkelord i overskrifter på siden.  

5. Bruk nøkkelord på linker

Linker er viktige på en hjemmeside. Bruk derfor linker for å koble sammen innhold på hjemmesiden din, eventuelt link videre til andre hjemmesider. Og bruk nøkkelordene dine som tekst for linkene. 

6. Studer konkurrenter

Søk etter dine valgte nøkkelord / nøkkelsetninger på Google. Gå inn på de øverste treffene og se hvordan de har satt opp innholdet på sine hjemmesider.